28/2/19-ผู้บริหารขอประทานถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป “พระองค์โสม”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง