28 มกราคม 2562 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรม Tri Petch Group Career เพื่อรับนักศึกษาเข้าทำงาน

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถยนต์และอะไหล่แท้อีซูซุในประเทศไทย และผู้จัดจำหน่ายรถอีซูซุขนาดเล็กในประเทศลาวและกัมพูชา ร่วมกับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม Tri Petch Group Career เพื่อเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมเป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มตรีเพชร