27/2/19-ศูนย์ EIDTs ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับบริษัทภายนอก

27/2/19-ศูนย์ EIDTs ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยกับบริษัทภายนอก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เทคนิค อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยเกี่ยวกับฟิลเตอร์ประหยัดค่าไฟกับทาง ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.