27/2/19-วิศวเครื่องกลรับมอบเครื่องยนต์ดีเซลจากคูโบต้า

วิศวเครื่องกลรับมอบเครื่องยนต์ดีเซล จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการศึกษา
.
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สจล. ให้การต้อนรับ คุณยศพร เจาประเสริฐ ผู้จัดการส่วน-ตรวจสอบคุณภาพเครื่องยนต์และรถไถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
 
ในโอกาสมอบเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ZT125DI และ 100DI เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.