27/11/18-ให้คำปรึกษาด้านวิจัยแก่ ครัวการบินกรุงเทพ

ศูนย์EIDTsให้คำปรึกษาด้านวิจัยแก่ครัวการบินกรุงเทพ
.
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่จาก บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 
#วิศวลาดกระบัง #เป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม