26/7/18-กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์