26/11/18-หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับDelta

หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ DELTA

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณJenny Cheng และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เดลต้า อีเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ในโอกาสหารือแนวทางการให้ทุนการศึกษาต่อที่ TAIPEI TECH โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการOversea Training และโครงการความร่วมมืออื่นๆ