25/9/18-งานมุทิตาจิต คณะวิศวฯ 2561

บรรยากาศงานมุทิตาจิต คณะวิศวฯ 2561 .

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการและขอเกษียณก่อนอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีเป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมสถาบันฯ