25/3/19-หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการกับ Schneider Electric

หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการกับ Schneider Electric
.
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ คุณปาล์ม คาลลินิคอส (Talent acquisition Manager) เจ้าหน้าที่จาก Schneider Electric ในโอกาสหารือความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ และการร่วมมือการจัดโครงการ The Energy Generation Program ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร A