24/9/18-หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ NICT Asia Center ญี่ปุ่น

วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ กับ NICT Asia Center ประเทศญี่ปุ่น .

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดี และคุณธาริณี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Takahiro Kono, Director, NICT Asia Center ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านวิชาการและการส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน ASEAN IVO Forum 2018 ซึ่งจะจัดที่ประเทศอินโดนีเซียในเร็วๆนี้