24/12/18-หารือด้านวิชาการกับ บริษัท Azbil Corporation

หารือด้านวิชาการกับ บริษัท Azbil Corporation ประเทศญี่ปุ่น .

คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รศ.ดร คมสัน มาลีสี คณบดี และ ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดี ดูแลกำกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เดินทางเข้าพบ Mr.Akihiko Naruse ประธานบริษัท Azbil Corporation ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประชุมหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือด้านการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกงานที่บริษัทในโครงการ Summer Training และ Overseas Training