23/12/18-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ บริษัทชั้นนำที่ญี่ปุ่น

คณบดีและผู้บริหารวิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ บริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น

คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 รศ.ดร คมสัน มาลีสี คณบดี และ ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดี ดูแลกำกับงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Mr.Tomoki Hasegawa และ Mr. Hironobu Hasegawa ประธานบริษัท Hasegawa Machinery Limited (ประเทศญี่ปุ่น) และ Mr. Hiroshi Uchida ตัวแทนจากบริษัท Satoru Seiko Ltd.(ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือด้านการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าฝึกงานที่บริษัทในโครงการ Summer Training และ Overseas Training