2/2/18-นศ.วิศวลาดกระบังกวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู”

นศ.วิศวลาดกระบังกวาดรางวัลจากการแข่งขันกีฬา “ยูยิตสู” .

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา มิ่งขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญเงิน(การแข่งขันต่อสู้ ประเภทบุคคล) และเหรียญทองแดง(การแข่งขันจับล็อค) จากการแข่งขันกีฬายูยิตสู กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)