21/5/18-พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 .

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมให้คำแนะนำเรื่องการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ