21/3/19-หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมูราตะ

วิศวลาดกระบังหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัทมูราตะ
.
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคุณธีรพงษ์ เย็นฉ่ำ (Deputy General Manager) และเจ้าหน้าที่จากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานและทำงาน