21/3/19-ศูนย์ Eidts จัดอบรม หลักสูตร สแตนเลสฯให้แก่ผู้ที่สนใจ

21/3/19-ศูนย์ Eidts จัดอบรม หลักสูตร สแตนเลสฯให้แก่ผู้ที่สนใจ

วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดอบรม หลักสูตร “สแตนเลสสตีลในงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก EHEDG ได้แก่ รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs พร้อมด้วยรศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ Food and Beverage Processing Consultant ให้กับผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/eidts/ #วิศวลาดกระบังเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม