21/3/19-ประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมจัดบูธให้ความรู้ ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ IEEE PES .

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย ดร.สมภพ ผลไม้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and Exposition Asia 2019 ณ ห้องภิรัช convention Hall 1 ไบเทค บางนา โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมจัดบูธโชว์นวัตกรรมและให้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า