21/12/18-โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิประจำปี 2562

Hitachi Young Leaders Initiative 2019: HYLI 2019
โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิประจำปี 2562 (Hitachi Young Leaders Initiative 2019: HYLI 2019)
ถือเป็นโครงการเพื่อเยาวชนชั้นเลิศของฮิตาชิที่รวบรวมนิสิตนักศึกษาที่มีความโดดเด่นจากสถาบันการศึกษา
ใน 8 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
เพื่อร่วมกัยพูดคุยถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาค

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน จะมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด
ที่หลากหลายกับเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่างๆ โดยโครงการในปีนี้ซึ่งกำหนดจัดงานตั้งแต่
วันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ จะให้ความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อการสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Digital Transformation For A Sustainable Future)

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 13 มกราคม 2562
เพจ HYLI Facebook Page https://www.facebook.com/HitachiYoungLeadersInitiative