2/11/18-ศูนย์ EIDTs ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่บริษัท อาหารเบทเทอร์

ศูนย์ EIDTs ให้คำปรึกษางานวิจัยแก่บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่จากบริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ในเรื่องการทำวิจัย ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

#วิศวลาดกระบังเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม