2/11/18-วิศวลาดกระบัง จับมือกับ ABB สอนเรื่องหุ่นยนต์

ศูนย์ Fabication Laboratory วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท เอบีบี จำกัด ให้ความรู้ด้านหุ่นยนต์
.
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ Fabication Laboratory คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ บริษัท เอบีบี จำกัด จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์แก่นักศึกษา ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/eidts/photos/?tab=album&album_id=1128344663981971