21/11/18-วิศวลาดกระบังร่วมงานแนะแนวที่อัสสัมชัญบางรัก

วิศวลาดกระบัง ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน 133 ปี อัสสัมวิชาการ ที่โรงเรียนอัมสัมชัญบางรัก .

เมื่อวันที่ 21 และ 22 พฤศจิกายน 2561 วิศวลาดกระบัง เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ในงาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ “Active Play Active Learning” ณ โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร