20/3/19-นศ.ชีวการแพทย์ คว้าเหรียญทอง จาก WICO

นศ.ชีวการแพทย์ คว้าเหรียญทอง จากการแข่งขัน WICO

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง Best Presentation จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 world invention creativity olympic (wico) 2018 จากผลงาน “Smart Eye tracking System” ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561

รายชื่อนักศึกษาในทีมที่ได้รับรางวัล

1.นายสิทธิกร ฐิตะวิริยะ

2.นางสาวสุวิมล นภนฤมิต

3.นางสาวปณิดา โพธิ์วรสุนทร

4.นายอนิวัฒน์ จูห้อง

รศ.ดร.ชูชาติ ปิณฑวิรุจน์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)