20/2/19-พิธีลงนามความร่วมมือ ด้านการวิจัยฯ กับ Kumwell

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ Kumwell
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ และ คุณอรรณพ โรมา กรรมการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
โดยมี รศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ รองคณบดี ร่วมด้วยคุณธนัญชัย ห่อชื่อ Assistant Engineering Manager บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 ส่วน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้