20/2/18-สัมมนาวิศวกรรมอาหารFood Freezing and Refrigeration 2018

วิศวกรรมอาหาร สจล. ร่วมมือกับ หน่วยงานวิจัยและวิชาการจากประเทศฝรั่งเศส จัดสัมมนา Food Freezing and Refrigeration 2018 .

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมมือกับ สถาบันวิจัย IRESTEA และมหาวิทยาลัย Aro Paris Tech กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุมสัมมนาวิศวกรรมอาหาร “Food Freezing and Refrigeration 2018” เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนในด้านระบบความเย็นและการแช่แข็งอาหาร ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล