สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้า (Frontier Technology) ชิงเงิน 200,000 บาท

📣 หากคุณมีเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Cloud and Security, Big Data/ Internet of Things (IoT), AR/ VR หรือ Quantum Computing โดยสิ่งที่คิดค้นนั้น มีเอกลักษณ์ และยากต่อการเลียนแบบ
โครงการ U.REKA

📣 ขอเชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้า (Frontier Technology) เพื่อให้เกิดเป็น Startup ที่มีการเติบโตสูง

รวมทีมอย่างน้อย 3 คน มาร่วมส่งใบสมัครเข้าโครงการ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ Incubation

📌 จะได้รับเงินสนับสนุน 200,000 บาท และมีโอกาสได้รับทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดสูงสุด 5 ล้านบาทในช่วง R&D รวมถึงความรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

📌 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 พฤษภาคม 2019
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่:
https://www.u-reka.co
สอบถามข้อมูล hello@u-reka.co