2/12/18-บรรยากาศสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ .

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (Early Admission Annoucement for International Programs) โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตร ดังนี้

1. Biomedical Engineering

2. Chemical Engineering

3. Civil Engineering

4. Industrial and Management Systems Engineering

5. Robotics & AI Engineering

6. Computer Innovation Engineering