20/11/18-บรรยากาศงานลอยกระทง 2561 สจล.

บรรยากาศงานลอยกระทง 2561 สจล.

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานลอยกระทง 2561 สจล. ณ บริเวณหอประชุมสถาบันฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์