19/3/19-วิศวลาดกระบังมอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการศึกษาและการทำงาน

วิศวลาดกระบังมอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการศึกษาและการทำงาน
.
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มอบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ โรงเรียนวัดจำปา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
 
 
โดยมีจ.ส.ต.ภาณุ วงศ์ราช ตำแหน่งประจำหมวด มว.ดย.มทบ.19 ชรก.ศทท.มทบ.19 จากมณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และคณะครูจากโรงเรียนวัดจำปา เข้ารับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.