19/3/19-นศ.วิศวคอมได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก TOT Hackathon 2019

นศ.วิศวคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก TOT Hackathon 2019

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รายการแข่งขันนี้ไม่มีรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เนื่องจากไม่มีทีมใดที่มีเกณฑ์ถึง)

โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันรายการ ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform “TOT Hackathon 2019” และบริการรูปแบบใหม่แบบ Digital platform ได้แข่งในโหมด AI และ IoT จัดการแข่งขันโดยบมจ. ทีโอที กำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อนักศึกษาในทีม

1. นายวุฒินันท์ ชัยศิริวิเรนทร์

2. นายอภิรัตน์ เชาว์เครือ

3. นายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ

4. นายฉัตรชัย แซ่ตัน

ป.ล.ขอบคุณภาพบางส่วนจาก https://www.facebook.com/TOTHackathon19/