19/3/19-นศ.วิศวคอมฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับTOT Hackathon 2019

นศ.วิศวคอมฯได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 จาก TOT Hackathon 2019
.
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 
 
จากการแข่งขันรายการ ประกวดผลงานสร้างนวัตกรรม Digital Platform “TOT Hackathon 2019” และบริการรูปแบบใหม่แบบ Digital platform
 
รายชื่อนักศึกษาในทีม
1. นายกฤชณรงศ์ เสมอถุง
2. นายศรัณยู จันทร์คง
3. นายศิริพล อั้งรัตนวารี