19/11/18-นศ.วิศวชีวการแพทย์ได้รับรางวัลเรียนดี

ว๊าววววว ยินดีกับคนเก่ง นศ.ชีวการแพทย์ได้รับรางวัลเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00

 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมณ สุวรรณบรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับรางวัลประเภทที่ 1 “รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1” โดยได้เกรดเฉลี่ย 4.00 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ