18/1/19-วิศวลาดกระบัง จับมือ Hasegawa ร่วมมือด้านฝึกงานต่างประเทศ

วิศวลาดกระบัง จับมือ บริษัท Hasegawa Machinery Limited (Japan) พัฒนาโครงการฝึกงานต่างประเทศ
.
เมื่อวันศุกร์ 18 มกราคม 2562 มีพิธีลงนาม MOA ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับ บริษัท Hasegawa Machinery Limited (Japan) ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการนำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแลกเปลี่ยนฝึกงานกับบริษัท Hasegawa Machinery ที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2562 นี้ ซึ่งทางบริษัท Hasegawa ได้ตอบรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 2 คน
 
ผู้ร่วมลงนาม MOA
1. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
2. รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
3. Mr. Hironobu Hasegawa (Chair person) (ผู้ลงนามใน MOA**)
4. Mr. Tomoki Hasegawa (Chief Executive)
 
และมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมสาสตร์ สจล. ตัวแทนจากบริษัท Hasegawa ตัวแทนจาก YNTK Thailand และตัวแทนจาก Satori Seiko Mr. Hiroshi Uchida, Human Resources เข้าร่วมในพิธีลงนาม
 
ในเวลา 11:00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 ตึกสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์