18/1/19-รับสมัคร TCAS รอบที่3 วิศวลาดกระบัง

📣 รับสมัคร TCAS รอบที่3 วิศวลาดกระบัง
 
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 ***รับสมัครทางเวปไซต์ ทปอ. 17-29 เมษายน 2562)***
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/news/files/2562_1_news1_548_2018_12_24-15-20-42_33569.pdf