17/3/19-อาจารย์วิศวโทรคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่ง

อาจารย์วิศวโทรคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พีระเมศร์ โชติกวีกิจญาดา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมทั่วไป จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสในชนบท จัดโดยมูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาดรัชดา