16/1/19-รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2562

อาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้าได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 2562
.
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรุฒม์ สูอำพัน (ผู้ช่วยคณบดี) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ในโครงการวันครู จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล.