24/12/18-นศ.วิศว กวาด2รางวัลจาก KPMG Cyber Security Challenge 2018

นศ.วิศว กวาด2รางวัลจาก KPMG Cyber Security Challenge 2018
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้คว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 เป็นการแข่งขันความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมี ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
รายชื่อนักศึกษาในทีม
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
– นายกมลณพ อรุณรัตน์
– นายคมนภัค พรทรัพย์ไพศาล
– นายณัฐภัทร ทิพย์โพธิ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– นายวันดี ศรีเพ็ญรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์
 
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
– นายกิตตินันท์ อุ่นลุม นักศึกษาชั้นปีที่ 4
– นายกฤชณรงค์ เสมอถุง
– นายศรัณยู จันทร์คง
– นายศิริพล อั้งรัตนวารี
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์