14/2/18-วิศวลาดกระบังร่วมมือกับมิตซูบิชิฯ จัดอบรมพัฒนาวิศวกร

วิศวลาดกระบัง ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จัดโครงการอบรมพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน .
อัลบั้ม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จัดโครงการอบรมพีแอลซี ขั้นพื้นฐาน ด้วยGX Worrks3 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอัตโนมัติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ