13/3/18-ผู้ประกอบการพบนักศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ประกอบการพบนักศึกษา ประจำปี 2561 .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “สถานประกอบการพบนักศึกษา” ประจำปี 2561 โดยมีรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีเดินเยี่ยมชมบูธของบริษัทต่างๆที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2561