13/2/18-หารือแนวทางร่วมมือด้านงานวิจัยกับ คาทาทา อิเลคทริค

วิศวลาดกระบัง หารือแนวทางร่วมมือด้านงานวิจัยและพร้อมทั้งหารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงาน .

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรพันธุ์ เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ มร.มิกกี้ มิโนรุ คัสซุราดะ ประธาน และเจ้าหน้าที่จากบริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสหารือแนวทางร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการรับนักศึกษาฝึกงาน