13/2/18-หารือแนวทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนศ.วิศว

หารือแนวทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนศ.วิศวลาดกระบัง .

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคุณธารินี ลำยอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Mr.Niiyama Tadakazu, ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยการศึกษาและการวางแผน จาก Sendagaya Japanese Institute ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมหารือแนวทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษา วิศวลาดกระบัง ณ ประเทศญี่ปุ่น