13/2/18-นศ.วิศวลาดกระบังได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น

นักศึกษาวิศวเคมี ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98 .

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริณาห์ หนูเกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.98 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560