13/1/19-สอบสัมภาษณ์ แบบ Portfolio รอบที่ 1

13/1/19-สอบสัมภาษณ์ แบบ Portfolio รอบที่ 1

สอบสัมภาษณ์ แบบ Portfolio รอบที่ 1 . เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสอบสัมภาษณ์ นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์ แบบ Portfolio รอบที่ 1) โดยมีนักเรียนกว่า 1,500 คนจากทั่วประเทศ ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โครงการบุตรของบุคลากรสถาบันฯ โครงการเรียนดี ช้างเผือก กลุ่มโรงเรียนสายสามัญ โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ และนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.