13/1/19-กิจกรรมสู่เกียร์ 2561

กิจกรรมสู่เกียร์ 2561
.
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกันจัดกิจกรรม “สู่เกียร์” ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้การต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในระบบทีแคสรอบที่ 1