12/3/18-พิธีลงนามความร่วมมือ วิศวลาดกระบัง กับ TKK

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด .

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมด้วย นายนิวัตน์ คงสมจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TKK) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.พิทยา ปานนิล และดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร ร่วมเป็นสักขีพยาน