1/2/18-แนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ที่รร.สวนกุหลาบ

วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย .

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ Engineering International Programs และหลักสูตรปกติ ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร