1/2/18-วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ที่ Niva Overseas School NOS

วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์ที่โรงเรียนนานาชาติ Niva Overseas School หรือ NOS .

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ Engineering International Programs ที่ โรงเรียนนานาชาติ Niva Overseas School หรือ NOS เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร