12/12/18-นศ.วิศวคอมฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ICT – Cyber Security

ว๊าวววววววว นศ.วิศวคอมฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ICT – Cyber Security
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 11 สาขา ICT – Cyber Security

ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมด้วยประกาศนียบัตร จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) สถาบันวิชาการ TOT และบริษัท G-ABLE

นักศึกษาในทีม ดังนี้
1. นายศรัณยู จันทร์คง
2. นายศิริพล อั้งรัตนวารี
3. นางสาวชนัญญา ชูศักดิ์

โดยมี ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา