12/1/19-วิศวลาดกระบังร่วมจัดบูธวันเด็กที่TPBS

วิศวลาดกระบังร่วมจัดบูธให้ความรู้วันเด็กที่TPBS .

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยอาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ และนักศึกษา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธเนื่องในงานวันเด็ก ในกิจกรรม “รู้สู้ภัย” เรื่องการจัดการน้ำของกรมชลประทานในภาวะภัยต่างๆ ให้กับครอบครัวและเด็กๆ ที่มาเที่ยวชมงานวันเด็ก ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร