11/6/19-E-Camp 17 ค่ายของคนชอบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ม.1-4

E-Camp 17 ค่ายของคนชอบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ม.1-4
.
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย E-Camp 17 จัดโดย ชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ค่ายของคนชอบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4
 
 
ค่ายสำหรับน้องๆที่สนใจด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยภายในค่ายมีกิจกรรม Workshop เพื่อให้น้องๆนักเรียนเข้าร่วมกับพี่ๆ นักศึกษา ได้ทั้งความสนุกจากกิจกรรมเสริมต่างๆ และได้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน