11/5/18-อ.วิศวกรรมโทรคมนาคมได้รับรางวัล Excellent Huawei ICT

อาจารย์วิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล Excellent Huawei ICT Academy Instructor .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัทร สระเอี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัล อันดับที่ 1 Excellent Huawei ICT Academy Instructor ในโครงการ HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy)

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายระหว่างบริษัทหัวเว่ยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดตั้งศูนย์ HAINA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม นอกจากนี้ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ประกอบด้วย นายภาบถ ไกรกฤตยากุล, นายธีรวัฒน์ สุประภากร และนายภานุพงศ์ ร่วมจิต ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสถาบันการศึกษาในโครงการ HAINA จากทั่วโลก

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภัทร สระเอี่ยม จะเดินทางไปรับรางวัล พร้อมทั้งทำหน้าที่ควบคุมดูแลทีมตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขัน ในงาน Huawei ICT Competition 2018 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน